CẢI TẠO ĐẤT (CDM, JETGROUT) INSEE STABLE SOIL

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG

INSEE Stable Soil là loại xi măng tối ưu được thiết kế đặc biệt nhằm ổn định các loại đất có khả năng chịu lực yếu, rất phù hợp cho phương pháp vữa phun và công nghệ trộn sâu gia cố nền bằng cọc xi măng đất cũng như các phương pháp xử lý đất khác. INSEE STABLE SOIL được ứng dụng cho các công trình cơ sở hạ tầng như đường hầm, cầu, sân bay và các công trình cao tầng trong công tác gia cố nền đất.LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI
Đem lại cho đất sự ổn định cao về cường độ, đặc biệt là đất sét dẻo và đất pha sét.
Sự ổn định cao về chất lượng này làm gia tăng tải trọng cho phép lên lớp đất được xử lý, có thể làm giảm bớt số lượng hoặc kích cỡ của các loại cọc đất yêu cầu, nhằm giảm chi phí cho toàn bộ dự án.


VIDEO GIỚI THIỆU


 

  GIẢI PHÁP XI MĂNG CÓ TÍNH KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

  • Các thành phần hóa tương thích tốt hơn với đất sét mềm.
  • Cường độ phát triển tốt hơn từ 28-90 ngày.
  • Tối ưu lượng xi măng sử dụng cho từng cấp cường độ cố định.

  KHẢ NĂNG CUNG CẤP CAO

  • Việc đảm bảo khả năng cung cấp hang sẽ giúp cho công tác thi công trộn sâu gia cố nền bằng cọc xi măng dất được liên tục & cho năng suất cao nhất tại công trình

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA XI MĂNG INSEE STABLE SOIL


Tiêu chuẩn TCVN và ASTM sử dụng các phương pháp thử khác nhau nên các giá trị không thể so sánh. Bạn có thể yêu cầu công ty INSEE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sản phẩm xi măng INSEE Stable Soil.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA XI MĂNG

  • Xi măng Portland hỗn hợp PCBBFS40 đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 4316:2007
  • Trước khi bắt đầu công tác gia cố nền bằng cọc xi măng đất (CDM), việc thử nghiệm phải được tiến hành với dất lấy từ công trường và với 3 hàm lượng xi măng khác nhau, nhằm xác định khả năng chịu tải ở 7 ngày và 28 ngày của dta61 sau khi đã trộn xi măng.
  • Thông qua những phân tích, hàm lượng xi măng thiết ế là lượng xi măng sử dụng để đạt yêu cầu về cường độ ở 28 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm, thường gấp 3 lần cường độ thiết kế ngoài thực tế.