DÙNG CHO BÊ TÔNG CỌC QUAY LI TÂM INSEE POWER CAST

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG

INSEE Power Cast là loại xi măng có cường độ sớm rất cao, được thiết kế chuyên biệt cho bê tông đúc sẵn, đặc biệt là sản phẩm cọc ly tâm. Xi măng INSEE Power Cast tương thích với nhiều phương pháp sản xuất bê tông đúc sẵn khác nhau như cọc bê tông ly tâm, cọc cường độ sớm cao, bê tông dự ứng lực.


LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

•    Tháo ván khuôn nhanh chóng
•    Tối ưu hóa chi phí nhờ cường độ sớm cao, giúp tiết kiệm hàm lượng xi măng.
•   Chất lượng sản phẩm ổn định, tăng độ bền cho công trình do hàm lượng kiềm tương đương trong xi măng thấp giúp giảm rủi ro phản ứng kiềm cốt liệu.


VIDEO GIỚI THIỆU


 

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA XI MĂNG INSEE POWER CAST 

Tiêu chuẩn TCVN và ASTM sử dụng các phương pháp thử khác nhau nên các giá trị không thể so sánh. Bạn có thể yêu cầu công ty INSEE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sản phẩm xi măng INSEE Power Cast.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA XI MĂNG

  • Xi măng Portland hỗn hợp PCB40 đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 hoặc tiêu chuẩn ASTM C1157- loại HE.
  • Tổng hàm lượng kiềm tương đương (Na2O + 0,658 K2O) <0,6% để tránh phản ứng kiềm cốt liệu.