INSEE EXTRA DURABLE
CHO BÊ TÔNG YÊU CẦU ĐỘ BỀN CAO INSEE EXTRA DURABLE

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG
INSEE Extra Durable là loại xi măng đặc biệt được thiết kế cho bê tông cần độ bền cao và trong môi trường có các tác nhân ăn mòn hóa học như sunfat, axit, clo, nước biển…

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI
Ngăn ngừa các yếu tố ăn mòn (clo, axit, muối và pH thấp,…) nhờ tính thấm của bê tông thấp.
Ngăn ngừa đồng thời cả hai yếu tố clo và sunfat (xi măng OPC loại V chỉ có khả năng sunfat).
Giảm nguy cơ nứt do nhiệt độ bê tông tăng cao trong quá trình đóng rắn.
Tối ưu lượng xi măng sử dụng, đáp ứng yêu cầu về độ bền sản phẩm.

VIDEO GIỚI THIỆU


 

  KÉO DÀI TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH

  • Ngăn ngừa các yếu tố ăn mòn (axit, clo…) nhờ tính thấm của bê tông thấp.
  • Ngăn ngừa đồng thời cả 2 yếu tố clo và sunfat (xi măng OPC loại V chỉ có khả năng sunfat).
  • Giảm nguy cơ nứt do nhiệt độ bê tông tăng cao trong quá trình đóng rắn.

  LÀ GIẢI PHÁP ĐÁNG TIN CẬY CHO CHỦ ĐẦU TƯ

  • Khả năng bền sunfat được kiểm tra thường xuyên.
  • Sử dụng dễ dàng, hoạt động sản xuất đơn giản, tránh nguy cơ xảy ra sai sót.
  • Bảo vệ toàn diện trong môi trường ăn mòn.

  LỢI ÍCH CHO CÁC TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

  • Tối ưu lượng xi măng sử dung, đáp ứng yêu cầu về độ bền sản phẩm.
  • Ổn định chất lượng giúp đảm bảo cường độ bê tông.

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA XI MĂNG INSEE EXTRA DURABLE
  

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA XI MĂNG

  • Trong môi trường ăn mòn có độ CI- cao, S04 2->200 ppm, pH<6.5: Xi măng đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C1157 loại HS hoặc TCVN 7711:2013 loại PCB BFS 40-HS
  • Trong giai đoạn trình duyệt cấp phối, một báo cáo thí nghiệm cho thấy việc lựa chọn cấp phối bê tông phải tuân theo hạn định về tính thẩm thấu clo ”thấp” của bê tông (<2000 Coulomb-ASTM C1202/TCVN 9337:2012- độ thấm clop của bê tông). Mức độ thấm clo theo tiêu chuẩn ASTM C1202/TCXDVN 360:2005 (kết quả sau 28 ngày)