INSEE WALL SPEED
VỮA KHÔ XÂY TÔ INSEE WALL SPEED

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG

INSEE Wall Speed là sản phẩm vữa khô cao cấp trộn sẵn chuyên dụng cho công tác xây tô, với thành phần chính là xi măng Póoc-lăng và cát chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 4314:2003.


LỢI ÍCH SỬ DỤNG

Nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng thi công.
Chống nứt co ngót dẻo, giảm thiểu chi phí sửa chữa.
Hạn chế ô nhiễm môi trường.
Chất lượng cao, ổn định mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho chủ nhà và nhà thầu.

 

  NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI VÀ DỄ DÀNG THI CÔNG

 

  CHỐNG NỨT CO NGÓT DẺO, GIẢM THIỂ CHI PHÍ SỬA CHỮA

 

  HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

 

  CHẤT LƯỢNG CAO, ỔN ĐỊNH, MANG LẠI SỰ YÊN TÂM TUYỆT ĐỐI CHO CHỦ NHÀ VÀ NHÀ THẦU

 


ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

  
 

TỈ LỆ PHỐI TRỘN