INSEE TILEGROUT ULTRA+
KEO CHÀ RON INSEE TILEGROUT ULTRA+

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG

INSEE TileGrout Ultra+ là sản phẩm với công nghệ độc quyền từ INSEE – Eagle Seal Technology. Hợp chất trong sản phẩm sẽ liên kết chặt chẽ cấu thành nên những đường ron bền chắc và giúp hạn chế ảnh hưởng do tác động cơ học gây nứt gãy, mài mòn ron gạch.


LỢI ÍCH SỬ DỤNG

Công nghệ độc quyền từ INSEE Eagle Seal Technology.
Bền chắc.
Chống mài mòn.
Chống nứt gãy.

 

  CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN TỪ INSEE EAGLE SEAL TECHNOLOGY

 

  BỀN CHẮC

 

  CHỐNG MÀI MÒN

 

  CHỐNG NỨT GÃY

 


ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

  
 

TỈ LỆ PHỐI TRỘN