INSEE TILEFIX PLUS
KEO DÁN GẠCH INSEE TILEFIX PLUS

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG
INSEE TileFix Plus là keo dán gạch gốc xi măng chuyên dụng có khả năng khóa chặt các loại gạch lên bề mặt thi công, đảm bảo sự chuẩn mực và tính thẩm mỹ cao cho mọi công trình. Đặc biệt có thể ứng dụng cho ốp lát hồ bơi.

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI
Chuyên dùng cho nhiều loại gạch có kích thước lớn và áp dụng cho cả hồ bơi.
Công nghệ NANO LOCK siêu bám dính, độ kháng trượt cao và thời gian điều chỉnh phù hợp.
Chất lượng cao và ổn định, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho chủ nhà và nhà thầu.


 

  CHUYÊN DÙNG CHO NHIỀU LOẠI GẠCH KÍCH THƯỚC LỚN VÀ ÁP DỤNG CHO CẢ HỒ BƠI

 

  CÔNG NGHỆ NANO LOCK SIÊU BÁM DÍNH, ĐỘ KHÁNG TRƯỢT CAO VÀ THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP

 

  CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH, MANG LẠI SỰ TÂM HUYẾT TUYỆT ĐỐI CHO CHỦ NHÀ VÀ NHÀ THẦU

ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

 

TỈ LỆ PHỐI TRỘN