Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết về Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) hoặc liên hệ hợp tác truyền thông xin vui lòng liên hệ tại:
  • Địa chỉ:
    Tầng 12-14, Tòa Nhà E-Town Central 11 Đường Đoàn Văn Bơ, P.13, Q.4, TP.HCM, VN
  • Điện thoại:
    +84 28 7301 7018
  • Email:
    Connection-vnm@siamcitycement.com