DÀNH CHO SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ - INSEE YOUNG TALENT DEVELOPMENT PROGRAM 2021 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ - INSEE YOUNG TALENT DEVELOPMENT PROGRAM 2021 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN

Nhanh tay nộp đơn ngay chương trình phát triển tài năng trẻ - INSEE YOUNG TALENT DEVELOPMENT 2021 để phá bỏ mọi giới hạn của bản thân và trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.