TÍNH LƯỢNG CO2 TIẾT KIỆM KHI DÙNG XI MĂNG INSEE
TÍNH LƯỢNG CO2 TIẾT KIỆM KHI DÙNG XI MĂNG INSEE
INSEE bảo vệ hành tinh bằng cách tập trung vào giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường thông qua sản phẩm xi măng xanh giảm thiểu phát thải khí CO2
LƯU Ý: INSEE WALL PRO: 1 TẤN = 25 BAO - XI MĂNG KHÁC: 1 TẤN = 2O BAO

MỤC TIÊU

Tất cả mọi thứ chúng ta xây dựng hôm nay là di sản cho ngày mai. Mục tiêu của Xi Măng INSEE không chỉ là sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao nhất mà còn bền vững nhất. Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong các công nghệ xây dựng bền vững tiên tiến nhất và luôn đổi mới trong sản xuất xi măng.

CHỨNG NHẬN

Chúng tôi tiên phong “xanh hóa” ngành xây dựng bằng những sản phẩm bền vững cho mọi công trình:

Được chứng nhận bởi


Đáp ứng tiêu chuẩn của các hệ thống đánh giá


 
Nguồn: Được tính toán theo EPD tool V3 của Hiệp hội Bê tông và Xi măng Thế Giới GCCA

Xi măng “Green Label” làm giảm lượng khí thải carbon ít nhất 24% và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. Nếu tất cả xi măng Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn Nhãn xanh, chúng ta có thể giảm phát thải CO2 ít nhất 17 triệu tấn mỗi năm. Hãy cùng Xi Măng INSEE chung tay thêm một công trình xanh, cho một hành tinh xanh!