PHÁT THẢI


Ưu tiên cho môi trường đang trở thành yếu tố thiết yếu trong chiến lược kinh doanh ngày nay. Khi các nhà khoa học và chính trị gia tranh luận về sự thật xung quanh biến đổi khí hậu, sụ nóng lên toàn cầu và tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, các hoạt động vì môi trường không chỉ nhận được cảm tình từ công chúng mà còn nhận được chính sách hỗ trợ ngày càng nhiều của chí phủ và mang lại lợi ích trong việc tiết kiệm chi phí cũng như gia tang lợi nhuận.  
  
                                      

BÀ VÕ THỊ VÂN - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KIÊN GIANG

Tôi đặc biệt ấn tượng với hiệu suất môi trường của nhà máy INSEE Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang. Công ty không chỉ tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam mà những nỗ lực của họ tỏng việc nâng cao bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cũng được đánh giá rất cao tại Kiên Giang. Cuối cùng, thông qua hoạt động của họ, sáng kiến quản lý chất thải, tất cả chất thải bên trong đều được tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý đầy đủ, và thậm chí còn lan truyền về thực tiễn tốt này cho cộng đồng lân cận xung quanh  các nhà máy của họ"