KINH TẾ TUẦN HOÀN

 

Tài nguyên thiên nhiên đươc tiêu thụ nhanh hơn 50% so với khả năng có thể được tái tạo. Nền kinh tế tuần hoàn đã trở thành mục tiêu của nhiều công ty ngày nay. Theo khái niệm Kinh tế tuần hoàn, tài nguyên được thu hồi và tái sử dụng, chất thải được chuyển hóa thành nguyên liệu đầu vào của một quy trình sản xuất khác. Thấm nhuần tinh thần đó, INSEE liên tục nghiên cứu và thách thức tư duy thông thường để áp dụng nền kinh tế tuần hoàn vào tất cả quy trình sản xuất của mình. 
 

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU THAY THẾ ĐỂ GIẢM LƯỢNG CLINKER TRONG XI MĂNG

Clinker là một trong những thành phần chính không thể thay thế trong sản xuất xi măng. Clinker được sản xuất từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đòi hỏi nỗ lực và hơp tác của nhiều đơn vị và bộ phận. Kết quả là, chúng tôi không bao giờ để lãng phí clinker. Tại INSEE, chúng tôi hiểu rằng mỗi tấn clinker tiết kiệm được có thể mang lại nhiều lợi ích không chỉ giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn giảm phát thải ra môi trường. Trong nhiều năm, tỷ lệ clinker (CF) đã được kiểm soát chặt chẽ. Mọi giải pháp xi măng mà chúng tôi cung cấp cho người dùng cuối cùng đều được tối ưu hóa để đảm bảo phù hợp vớ mục đích và phù hợp với cung dụng chuyên biệt của nó. 
Bằng cách sử dụng tro bay và xỉ thép thay thế clinker trong sản xuất xi măng. INSEE tại Việt Nam đã kiểm soát đáng kể CF. Việc giảm CF không gây ảnh hưởng đến hiệu suất công nghiệp hay chất lượng sản phẩm mà thậm chí còn cải thiện chúng. 

Ngoài ra, việc sử dụng các thành phần khoáng chất lượng cao (MIC), như đá pozzolana, hoặc chất thải đã được xử lý, giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguyên liệu thô không tái tạo (đá vôi) và giảm lượng khí CO2 ít nhất 24% với mỗi tấn xi măng được sản xuất, đồng thời làm tăng chất lượng như độ bền và chống ăn mòn. 

 


Công nghệ lò treo hiện đại nhất bao gồm tháp tiền nung nhiều tầng và tiền canxi hóa để xử lý bột liệu trước khi đưa vào lò nung và hệ thống làm nguội sản phẩm clinker bằng gió. Nguồn nhiệt khí thải từ tháp tiền nung và hệ thóng làm nguội clinker được thu hồi để phát điện. Thông thường, hệ thống  làm mát clinker giải phóng một lượng lớn kí nóng từ 250 đến 340 độ C trực tiếp vào môi trường. Nguồn khí thải từ tháp tiền nung có nhiệt độ 300 đến 400 độ C được sử dụng để sấy khô nguyên liệu cho máy nghiền bột sống hoặc máy nghiền than và sau đó được chuyển đến hệ thống lọc bụi túi để thu hồi bụi trước khi thải ra môi trường.  
Nếu máy nghiền bột sống ngừng hoạt động, khí thải sẽ được làm mát bằng cách phun nước hoặc bằng gió trước khi đi vào thiết ị thu hồi bụi. Việc tối ưu hóa hiệu suất công nghệ lò là rất quan trọng để vận hành nhà máy hiệu quả, việc tận dụng nhiệt khí thải từ tháp tiền nung và hệ thống làm mát clinker để tạo ra năng lượng điện để bù một phần năng lượng điện phải mua từ lưới điện quốc gia. 
Nhà máy điện thu hồi nhiệt thải đem lại lợi ích rất lớn cho kinh tế, xã hội và môi trường, đáp ứng 25% nhu cầu điện năng của nhà máy, tương đương với lượng điện năng cho 18.000 hộ dân trong 1 năm. Nhà máy điện với công suất 6 MW giúp giảm thiểu gánh nặng cho lưới điện quốc gia và giúp INSEE gián tiếp tiết kiệm khoảng 25,000 tấn khí thải Carbon trong một năm, tương đương với 9,300 tấn than.