ĐA DẠNG SINH HỌC

 

Là một thành viên của Tổ chức Sáng kiến Xi măng Bền vững, trực thuộc Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Thế giới (WBCSD), INSEE luôn biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học.
 

PHỤC HỒI MỎ ĐÁ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Việc khai thác nguyên liệu thô từ thiên nhiên để sản xuất xi măng có tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. Cụ thể, việc lấy đi đá vôi làm thay đổi địa hình khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở địa phương. Tuy nhiên, những tác động này có thể được giải quyết thành công thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi mỏ có hiệu quả. Thật vậy, trong một số trường hợp, việc thực hiện có hiệu quả một kế hoạch phục hồi được thiết kế bài bản có thể mang lại lợi ích đáng kể về môi trường và xã hội. 
INSEE Việt Nam nhận thấy mình có trách nhiệm quản lý và phục hồi môi trường sống tại các mỏ đá mà chúng tôi đang hoạt động. Nhà máy xi măng Hòn Chông nằm ven bờ biển Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nhà máy nằm trên tổng diện tích 786 ha, bao gồm nhà máy xi măng, cảng biển, cảng sông, ba mỏ đá vôi và một mỏ đất sét. INSEE đã nỗ lực để xác định thách thức và cơ hội của ngành xi măng trong bối cảnh phát triển bền vững, trong đó bao gồm việc bảo tồn hệ sinh thái. Do đó, phục hồi mỏ là một phần không thể thiếu trong các mục tiêu môi trường dài hạn của chúng tôi.
 

Từ năm 2008, INSEE đã hợp tác với các đối tác địa phương cũng như Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) trong việc cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển hệ thống lập kế hoạch quản lý có hiệu quả đa dạng sinh học có sự hỗ trợ toàn diện của Sở Tài nguyên Giang và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu tích hợp của INSEE gồm có hai phần:
- Dự án cải tạo và bù đắp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện cảnh quan địa phương
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, cơ quan quản lý địa phương về bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của đa dạng sinh học.
Để tiếp tục chiến lược hóa mối quan hệ giữa hai tổ chức, vào ngày 27 tháng 11 năm 2018, Tập đoàn INSEE và IUCN đã ký Biên bản Thỏa thuận Ghi nhớ (MoU); để cùng nhau đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nhằm phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học tại các nhà máy dưới sự quản lý của Tập đoàn INSEE. Quan hệ đối tác ba năm này cũng nhằm bảo vệ những ngọn núi đá vôi trong khu vực khai thác mỏ của công ty tại huyện Kang Koi, Saraburi, Thái Lan, cũng như ở Campuchia, Sri Lanka và Việt Nam. 

 

                                         

ÔNG JAKE BRUNNER - ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA IUCN VIỆT NAM

Mối quan hệ giữa IUCN và INSEE Việt Nam là một ví dụ điển hình về sự hợp tác hiệu quả trong việc thực hiện Kế hoạch hành động đa dạng sinh học. Quan hệ đối tác được thành lập từ năm 2008 là một phần của thỏa thuận toàn cầu nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học ở cấp độ nhà máy, quốc gia và doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác với INSEE, NGO, tổ chức khoa học và chính quyền tỉnh để thực hiện Kế hoạch hành động đa dạng sinh học.