SỨC KHỎE & AN TOÀN

 

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đã trở thành vấn đề ưu tiên ở các nước phát triển và là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là trong các ngành có rủi ro cao. Sản xuất xi măng là một trong những ngành như vậy.Sức khỏe và an toàn là trung tâm của mọi hoạt động mà chúng tôi thực hiện, từ các công việc hàng ngày trong các nhà máy cho tới những địa điểm thực hiện dự án của khách hàng cũng như các hoạt động của chúng tôi tại cộng đồng xung quanh nhà máy. Khát vọng của chúng tôi là tổ chức hoạt động kinh doanh mà không gây phương hại tới con người, tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn cho nhân viên, nhà thầu, cộng đồng và khách hàng của chúng tôi.
Tham vọng của INSEE Việt Nam là 100% nhân viên bước vào bất kỳ địa điểm làm việc nào của chúng tôi đều trở về nhà an toàn và khỏe mạnh như khi họ đến. Trong công ty của chúng tôi, mục tiêu chung của việc thực hiện toàn bộ các khối trong Tháp Sức khỏe & An toàn (H&S) là cung cấp một hệ thống quản lý H&S hiệu quả, có khả năng đảm bảo nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Điều này được đo lường dựa trên các chỉ tiêu về hiệu quả của công tác H&S. Tất cả các khối của tháp được thực hiện đầy đủ cho thấy INSEE đã đáp ứng các tiêu chuẩn và hướng dẫn về H&S, cung cấp các tài nguyên và khóa đào tạo cần thiết, cũng như tiến hành đo lường hiệu quả của công tác H&S.

 
 
Nhân viên H&S tổ chức các buổi chia sẻ để nhân viên cảm thấy tự chủ về vấn đề an toàn, chịu trách nhiệm về bản thân và người khác cũng như tích cực trao đổi với đồng nghiệp về các chủ đề an toàn. Việc này bao gồm các buổi thảo luận về buổi học an toàn đầu giờ, các buổi tham quan quan sát về chủ đề an toàn, báo cáo nguy cơ & sự cố và báo cáo sự cố thoát hiểm trong gang tấc. Đặc biệt, công cụ mang tên “đánh giá rủi ro cá nhân” là một quy trình đơn giản nhưng hiệu quả giúp đảm bảo an toàn cho mọi người. Trước khi tiến hành công việc, nhân viên được khuyến khích dành thời gian để xem xét tất cả các khía cạnh của hoạt động đó và tự đặt câu hỏi mình có thể mắc sai sót ở điểm nào và có thể làm gì để phòng ngừa những rủi ro đó.