INSEE PRIZE

 

Giải thưởng INSEE Prize là một cuộc thi nhằm tạo nền tảng cho các bạn sinh viên có được kinh nghiệm trong mảng xây dựng bền vững thông qua ứng dụng vào thực tế. Sau hơn 12 năm phát động, INSEE Prize giờ đây đã trở thanh cơ hội cho tất cả sinh viên trên toàn quốc. Trong những năm qua, hàng ngàn ý tưởng đã được gửi về Ban tổ chức. Thông qua việc tham gia Giải thưởng INSEE Prize, các sinh viên được đào tạo về kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản lý dự án, tất cả đều cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp. Những người chiến thắng hàng năm được cấp vốn để thực hiện dự án mơ ước của họ, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân địa phương ở những vùng khó khăn. Hơn 12 năm, INSEE đã trực tiếp đầu tư hơn 3 tỷ đồng và huy động 9,7 tỷ đồng cho giai đoạn thực hiện, phục vụ hơn 5000 người hưởng lợi trên toàn quốc.  
                                                                                                                CÁC DỰ ÁN INSEE PRIZE QUA CÁC NĂM