HÀNH TRÌNH VÌ CỘNG ĐỒNG

 

Là nhà đầu tư dài hạn tại Việt Nam với hơn 25 năm hoạt động, INSEE Việt Nam luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững kết hợp với thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động vì cộng đồng là những giá trị cốt lõi để định hướng mọi hoạt động cũng như trách nhiệm của mình. 

Với tuyên ngôn thương hiệu “Vững Xây Cuộc Sống”, Xi Măng INSEE Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế, môi trường và toàn xã hội, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

 
                                            

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Là một phần của cột trụ Con người, chương trình phát triển cộng đồng INSEE Care được thiết kế để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Sáng kiến bao gồm một loạt các hoạt động để cải thiện cuộc sống một cách bền vững cho nhân viên, gia đình của họ và cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy với cộng đồng địa phương. Chỉ riêng trong năm 2019, công ty đã đầu tư 8,6 tỷ đồng cho 29 dự án với hơn 75 nghìn người hưởng lợi trên toàn quốc. 
Chúng tôi quan tâm đến tất cả khía cạnh của đời sống cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng như khám sức khỏe và nha khoa hàng năm, chương trình bảo hiểm y tế, hỗ trợ nâng cao năng lực địa phương thông qua chương trình đào tạo nghề và hội thảo chuyên môn. Tất cả các chương trình này đều đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương, đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa INSEE và cộng đồng.

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Với vai trò là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu, INSEE Việt Nam cũng là một công ty tiên phong trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho cộng đồng và thúc đẩy các sáng kiến xây dựng bền vững. Trong những năm qua, INSEE Việt Nam đã có những bước tiến dài trong việc xây dựng các công trình thân thiện với mộ trường tại cộng đồng địa phương, thu hút tất cả các bên liên quan tham gia vào nỗ lực chung trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người sống ở khu vực lân cận xung quanh nhà máy. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho cộng đồng lân cận là một trong những phương thức chính để chúng tôi hiện thực hóa trách nhiệm xã hội của mình. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng một loạt các dự án cơ sở hạ tầng địa Phương, bao gồm cầu, đường giao thông nông thôn, sân chơi, nhà trẻ, trung tâm y tế và nhà ở cho người nghèo cũng như nâng cấp cơ sở vật chất trường học.
                                                                                          
                                                                       

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÌ MÔI TRƯỜNG

Từ năm 2013, INSEE đã triển khai Chương trình nâng cao nhận thức môi trường nhằm giúp học sinh nhận ra tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường. Mỗi năm các chủ đề khác nhau được lựa chọn để giới thiệu tới các em với các hoạt động thực tế, tiếp cận hơn 7.000 học sinh hàng năm. Trong phạm vi của chương trình này, INSEE cũng tổ chức đào tạo các chương trình chuyên ngành cho đội ngũ giáo viên và hướng dẫn họ cách lồng ghép chiến dịch bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy. INSEE cũng đã tổ chức nhiều sự kiện tình nguyện cho nhân viên để hỗ trợ giáo viên thực hiện các dự án môi trường ở trường. Tổng mức đầu tư cho Chương trình nâng cao nhận thức về môi trường vào khoảng 400 – 600 triệu đồng mỗi năm.